PAX
MűsorújságAdományozásInfóFőoldal
PAX

Süti tájéloztató

Adatkezelési tájékoztató
A PAX TV lekérhető médiaszolgáltatásai kapcsán alkalmazott sütik („cookie”-k) kapcsán

A jelen adatkezelési tájékoztató alapján kezelt személyes adatok adatkezelője a Pax Televízió Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „PAX TV”). Az Adatkezelő a PAX TV lekérhető médiaszolgaltásokat (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) nyújtó, https://paxtv.hu weboldalon elérhető platformjának („Platform” vagy „Honlap”) kapcsán a PAX TV a felhasználó („Felhasználó” vagy „Érintett”) személyes adatait is kezelő sütiket alkalmaz az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) megfelelően, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint. A sütikre vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető a PAX TV weboldalán.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót frissítse, illetve azt egyoldalúan bármikor módosítsa, a Felhasználó tájékoztatása mellett.

I. Adatkezelő

Pax Televízió Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 21-23.
levelezési cím: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 21-23.
e-mail cím: info@paxtv.hu
honlap: https://www.paxtv.hu/

II. Sütik

A sütik rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A süti célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Több fajtája létezik a sütiknek, de általában két nagy csoportba sorolhatóak.

Az egyik az ideiglenes süti, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó süti (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.

Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, s hogy honnan jött, az élettartamot (milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A sütikben általában nem tárolunk személyes azonosításra alkalmas adatokat, de a felhasználói élmény növelése érdekében használunk olyan, titkosított információkat, amelyek azokból származnak. Például segítenek a hibák beazonosításában és megoldásában, vagy abban, hogy meg tudjuk határozni azon érdekes, kapcsolódó termékek, szolgáltatások körét, amelyekre szeretnénk felhívni figyelmét a honlapunk böngészése során.

III. Sütikkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységek

Sütik típusa Sütik megnevezése, Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
Honlap működéséhez szükséges sütik (ideiglenes sütik) cookiehub
PHPSESSID
Adatkezelő honlapjának biztonságos működtetése és a megfelelő funkciók biztosítása a munkamenet végéig Az Adatkezelő jogos érdeke – GDPR 6.cikk (1) f) pontja
Statisztikai sütik (ideiglenes és állandó sütik) Google webanalitikai rendszer sütijei Adatkezelő honlapjainak látogatottságával kapcsolatos statisztikák érdekében technikai kódok elhelyezése a felhasználó böngészőjében az adatkezelő vagy harmadik fél útján 1 óra - 730 nap Érintett hozzájárulása – GDPR 6.cikk (1) a) pontja
Marketing külső sütik (ideiglenes és állandó sütik) Google, Facebook, TikTok Advertising és Meta sütijei Hirdetési kampányok eredményességét mérő, és az érintettek egyedi, profilalkotásra és személyre szabott hirdetések megjelenítésére szolgáló azonosítók az adatkezelő vagy harmadik fél útján 1 órától -1824 nap 8 óra Érintett hozzájárulása – GDPR 6.cikk (1) a) pontja
A kezelt személyes adatok forrása: az Érintett által használt eszközről érkező információk.

IV. A leggyakrabban használt böngészők süti beállításai

A sütik böngészőben történő beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

A felhasználók további információkat szerezhetnek a sütik szerepéről az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség http://www.youronlinechoices.com/hu címen elérhető honlapjain.

V. A Honlapon megjelenő harmadik felek

A harmadik fél által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Az oldalainkon a következőkben felsorolt szolgáltatók jelennek meg:

Google Analytics
Honlapunkon a „Google Analytics”, a Google Inc. (a továbbiakban „Google”) webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics sütiket, vagyis a számítógépen tárolódó szövegfájlokat használ, amelyek segítségével elemezni lehet, hogy hogyan használja weboldalunkat. A sütik által generált, a használatra vonatkozó információkat a Google saját szervereire továbbítja, és ott tárolja. Jelen webhelyen aktív az IP-cím névtelenítése, így az Európai Unió tagállamaiban, vagy az Európai Gazdasági Térséget érintő szerződött államokon belül a Google a továbbítás előtt azonosításra alkalmatlanná teszi az IP-címét. A böngészője által, a Google Analytics révén továbbított IP-cím nem kapcsolódik össze a Google-ból származó egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik tárolását a számítógépén. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ez esetben valószínűleg nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni a jelen webhely által nyújtott valamennyi funkciót. Az alábbi link alatt található plug-in (beépülő modul) letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja azt, hogy a Google begyűjtse és feldolgozza a sütik által generált, a jelen webhely Ön által való használatára vonatkozó adatokat:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google Adwords
A Google hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a webhelylátogatások alapján készített egyéni közönségek (remarketing) létrehozásához sütiket, vagyis a számítógépén tárolódó szövegfájlokat használ. Ha szeretné elutasítani a weben a Google-tól és a rendszerben részt vevő egyéb vállalatoktól az online érdeklődésalapú hirdetéseket, keresse fel a European Interactive Digital Advertising Alliance webhelyét.

Meta Pixel
A Meta Platforms Inc. (a továbbiakban „Meta”) hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a webhelylátogatások alapján készített egyéni közönségek (remarketing) létrehozásához egy Meta Pixel nevű, rövid javascript (böngészőben futó programkód) kódrészletet használunk. A Meta Pixel a weboldal látogatáskor munkamenethez kapcsolódó információkat gyűjt és továbbít a Meta felé HTTP fejléceken keresztül – ilyen információk lehetnek a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a használt böngésző, a megtekintett oldal(ak) és a hivatkozás forrása. A Meta ezeket az információkat a Pixel azonosító, illetve a Meta cookie segítségével adott hirdetőhöz, illetve Facebook felhasználóhoz tudja kötni, így megállapítható az, hogy az adott látogató végzett-e valamilyen interakciót a hirdető bármelyik hirdetésével korábban, illetve, hogy megfelel-e bármilyen, hirdető által előzetesen meghatározott közönség attribútumnak, amely segítségével valamilyen hirdetési szegmensbe sorolható. A Meta az összegyűjtött adatokat aggregált és anonimizált formában tárolja a saját adatközpontjaiban. A Meta süti szabályzata: https://www.meta.com/legal/quest/cookies-pixels-and-other-technologies/

VI. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett jogosult

  • tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről- a hozzáférés, betekintés a sütik esetében nem értelmezhető;
  • személyes adatainak törlését, elfeledését kérelmezni;
  • tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja jogos érdeken alapul;
  • visszavonhatja a hozzájárulását, ha az adatkezelés jogalapja hozzájáruláson alapul; (A hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.)
  • az adatkezeléssel kapcsolatos probléma esetén az Adatkezelőt megkeresheti az info@paxtv.hu e-mail címen vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postacím: 1374 Budapest, Pf. 603, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu; telefon:+36 (1) 391-1400; fax.:+36 (1) 391-1410) fordulhat jogorvoslatért.

Kelt: Budapest, 2023. 12. 01.

PAX

2023 paxtv.hu

Készítette az alphapro.hu

Simplepay