PAX
MűsorújságAdományozásInfóFőoldal
PAX

Adatkezelési tájékoztató

A PAX TV lekérhető médiaszolgáltatásai kapcsán

A jelen adatkezelési tájékoztató alapján kezelt személyes adatok adatkezelője a Pax Televízió Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „PAX TV”). Az Adatkezelő a PAX TV lekérhető médiaszolgaltásokat (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) nyújtó, https://paxtv.hu/ weboldalon elérhető platformjának („Platform”) kapcsán a felhasználó („Felhasználó” vagy „Érintett”) személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) megfelelően, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a PAX TV weboldalán.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az esetleges jogszabályi változások, illetve a kínált szolgáltatások megváltozása kapcsán a jelen tájékoztatót frissítse, illetve azt egyoldalúan bármikor módosítsa, a Felhasználó tájékoztatása mellett. Amennyiben az ilyen frissítések hatályba lépése után Felhasználó tovább használja a szolgáltatást, az említett módosítások elfogadását jelenti. Amennyiben Felhasználó nem kívánja elfogadni a módosításokat, lehetősége van regisztrációja törlésére.

Adatkezelő:
Pax Televízió Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 21-23.
levelezési cím: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 21-23.
e-mail cím: info@paxtv.hu
honlap: https://www.paxtv.hu/

Adatkezelési tevékenységek

1. Regisztráció
Kezelt adatok köre: Felhasználó neve, e-mail címe, születési dátuma, jelszó.
Az adatkezelés célja: a Szolgáltatások használatához szükséges regisztráció és a Felhasználó azonosítása a felhasználói fiók létrehozásához és kezeléséhez;
Az érintett által a regisztráció kapcsán szükségszerűen megadott személyes adatok kezelésének jogalapja: a GDPR 6 § (1) bekezdés a) pontja, azaz a Felhasználó önkéntes hozzájárulása / b) pontja, azaz a szerződés teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés időtartama: amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, abban az esetben a felhasználói regisztráció törléséig tart az adatkezelés.

2. A Platform használata
Kezelt adatok köre: Felhasználó neve, e-mail címe, születési dátuma, jelszava, bejelentkezési IP címe, számlázási adatai.
Az adatkezelés célja: A honlap használata során kezelt, a felhasználó informatikai eszközéhez kapcsolódó személyes adatok (pl. IP cím) kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelők jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).
A weboldal meglátogatása során, a weboldalra történő belépéskor a rendszer automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét. Az adatok rögzítése a Szolgáltatás jogszerű biztosításához szükséges (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében).
Az adatkezelés időtartama: visszavonásig.

3. Platform Szolgáltatásainak igénybevétele
Kezelt adatok köre: Felhasználó neve, e-mail címe, születési dátuma, jelszó, előfizetés érvényessége, számlázási adatai.
Az adatkezelés célja: A Platform Szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatok kezelése
Az adetkezelés jogalapja: az Adatkezelő és a Felhasználó között létrejött előfizetői szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).
Az adatkezelés időtartama: visszavonásig.

4. A Felhasználónak a Platform használatával kapcsolatos szokásainak profilozása
Kezelt adatok köre: Felhasználó Platform használati szokásai
Az adatkezelés célja: Felhasználó Platform használati szokásainak megfigyelése alapján az ügyfél élmény fokozása céljából felhasználói profilt alkot, amely alapján a Felhasználó számára érdeklődési körének megfelelő, személyre szabottan ajánl a Platformon elérhető tartalmak közül.
Az adetkezelés jogalapja: az Adatkezelő és a Felhasználó között létrejött előfizetői szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).
Az adatkezelés időtartama: a Felhasználói fiók megszűnéséig.

5. A Platformmal kapcsolatos hírlevél, reklám küldése
Kezelt adatok köre: Felhasználó neve, e-mail címe
Az adatkezelés célja: hírlevelek, reklámanyagok, hirdetések küldése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) a hírlevél, reklám e-mailen történő küldéséhez.
Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó hírlevélről történő leiratkozásáig.

6. Számlázás
Kezelt adatok köre: a Felhasználó neve, lakcíme (számlázási címe), e-mail címe
Az adatkezelés célja: a Felhasználó részére számla kiállítása és megőrzése a jogszabályoknak megfelelően
Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése. (Számv.tv. 169.§ (2) bek.)
Az adatkezelés időtartama: A fizetési és számlázási adatokat 8 évig kötelezően meg őrizi Adatkezelő.

7. Panaszkezelés
Kezelt adatok köre: a Felhasználó panaszkezeléssel érintett személyes adatai
Az adatkezelés célja: a panasz kivizsgálása, jogi előírásoknak megfelelő panaszkezelés
Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja). A jogi kötelezettség a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy. tv.) 17/A. §-án alapul.
Az adatkezelés időtartama: 3 év (Fgy tv. 17/A§ (7) bekezdés), ezen felüli megőrzés esetén a regisztráció végéig Adatkezelők jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapján.

8. Adományozás
A Felhasználónak lehetősége van a Platform működését egyszeri vagy rendszeres adománnyal segíteni a Honlapon található „Adományozás” gombra kattintva. A Felhasználó a SimplePay rendszerén keresztül, bankkártyás fizetéssel tud adományozni, amely fizetési rendszer adatkezelésére a Simple Pay saját adatkezelési tájékoztatója irányadó.
Egyszeri adomány esetén az adományozás regisztráció és bejelentkezés nélkül megtehető a Felhasználó e-mail címének megadásával, rendszeres adomány esetén a felhasználói fiókba belépve adományozhat a Felhasználó. Kezelt adatok köre: Felhasználó e-mail címe.
Az adatkezelés célja és jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi, számviteli kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c pontja, valamint a Számviteli tv. 167.§ (1), 169.§ (2) bek-e) amely szerint az Adatkezelő az adomány vonatkozásában kiállított számviteli bizonylat megőrzésére köteles.
Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adományozói adatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdésében előírtak szerint 8 évig kezeli.

Adattovábbítás, hozzáférésre jogosultak

A PAX TV a Felhasználók adatait harmadik személy vagy szervezet részére nem továbbítja, nem adja át, kivéve jogszabályi előírás, hatósági, bírósági megkeresés esetén.

A Felhasználó személyes adataihoz kizárólag a PAX TV azon munkatársai vagy megbízottjai férhetnek hozzá a feladatuk ellátásához szükséges mértékben, a megfelelő adatvédelmi intézkedések betartása mellett.

Személyes adatok védelme

A PAX TV megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket valósított meg az Ön személyes adatai védelmére annak érdekében, hogy csak az erre jogosult személyek férhessenek hozzá azokhoz. A PAX TV a személyes adatok jogosulatlan használatának megakadályozása és elkerülése érdekében műszaki biztonsági rendszereket, például tűzfalakat, titkosítási technológiákat, jelszavakat és vírusirtó programokat használ.

Adatfeldolgozók, önálló adatkezelők

Adatkezelő a Platform működtetése során az alábbi adatfeldolgozókat, önálló adatkezelőket veszi igénybe:

Név Cím Tevékenység
DigitalOcean, LLC 101 6th Ave, New York, NY 10013 Szerver szolgáltatás
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241. Weblap hoszting szolgáltatás
OTP Mobil Szolgáltató Kft. 1143 Budapest Hungária krt 17-19. Bankkártya tranzakció-hitelesítés
Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Analitikai szolgáltatás, levelezés
Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road Dublin 4 D04 X2K5, Ireland Profilalkotás, marketing célok
TikTok Technology Limited 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland. Profilalkotás, marketing célok
Intracomp Kft. 2081 Piliscsaba, Ady Endre u. 8. IT menedzsment
Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. streaming szolgáltatás nyújtása
restream.io Restream Estonia OÜ, Telliskivi tn 60a/8, 10412 Estonia, registry code 16183126. streaming szolgáltatás nyújtása

Adatkezelés: A Felhasználó valamennyi személyes adatát tárolja az Adatkezelővel kötött szolgáltatási szerződés megszűnéséig vagy – a Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén – a Felhasználó törlési kérelméig.

Webfejlesztő szolgáltatónk adatai:

Név: Alphapro Kft.
Székhely: 2142 Nagytarcsa, Jókai utca 26/A
Cégjegyzékszám: 13-09-216360
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: A Platform fejlesztését és informatikai üzemeltetését végzi, melynek során hozzáférhet a Honlap működtetése kapcsán kezelt személyes adatokhoz.

Adatkezelés: A Felhasználó valamennyi személyes adatát tárolja az Adatkezelővel kötött szerződés megszűnéséig, az adatmegőrzési idő leteltéig vagy – a Felhasználó hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – a Felhasználó törlési kérelméig.

Online fizetési rendszer - SimplePay

OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és postai cím: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@simple.hu
Adatkezelési tájékoztatója: https://simple.hu/simplecore/uploads/2023/09/Simple_adatkezelesi_20230912.pdf
Adatkezelői tevékenység: online fizetési felület biztosítása előfizetéshez és adományozáshoz

Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Platformon olyan hivatkozások is előfordulnak, amelyek más webhelyekre vezetnek (pl. Facebook, Instagram). Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A hozzáféréshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

  • az Adatkezelő milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig kezeli;
  • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
  • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
  • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához kötött.

A helyesbítéshez való jog
Az Érintett a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az Érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az adatkezelés időtartama alatt az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az Érintettet.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az Érintett a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

  • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
  • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A törléshez való jog
A Tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Érintett a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, illetve az adatkezelési cél megszűnt.

Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Jogorvoslathoz való jog
Ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@paxtv.hu

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.)

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kelt: Budapest, 2023. 12. 01.

PAX

2023 paxtv.hu

Készítette az alphapro.hu

Simplepay