PAX
MűsorújságAdományozásInfóFőoldal
PAX

Általános szerződési feltételek

A PAX TV lekérhető médiaszolgáltatásainak
Általános Szerződési Feltételei

I. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek vagy ÁSZF) határozzák meg a PAX TV lekérhető médiaszolgáltatáson belül igénybevehető előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatási csomag (a továbbiakban: Szolgáltatások) tulajdonosa és üzemeltetője, a PAX TV és a Szolgáltatások használatára jogosult természetes személy fogyasztó (a továbbiakban: Felhasználó) között a Szolgáltatások használata során keletkező jogokat és kötelezettségeket.

Felhasználó a Szolgáltatások használatával elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) foglaltakat, valamint elfogadja és kiválaszthatja a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó süti (cookie) beállításokat.

A PAX TV fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket egyoldalúan bármikor módosítsa, amely módosítások a közzététellel, vagy a tájékoztatás szerinti nappal lépnek hatályba. A Felhasználási Feltételek mindenkor hatályos verziója a http://www.paxtv.hu/aszf cím alatt érhető el. A lényeges módosításokról a www.paxtv.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) közzétett értesítés formájában és/vagy e-mail üzenetben tájékoztatja a PAX TV a Felhasználókat. Amennyiben a módosítások hatályba lépése után Felhasználó tovább használja bármely Szolgáltatást, az a módosítások elfogadásának minősül. Amennyiben Felhasználó nem kívánja elfogadni a módosításokat, úgy lehetősége van a regisztráció törlésének kérvényezésére az info@paxtv.hu e-mail címen, vagy lehetősége van a szerződése jelen Felhasználási Feltételek, illetve bizonyos esetekben tájékoztatásunk szerinti megszüntetésére.

II. Szolgáltató adatai

Pax Televízió Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: PAX TV)
cégjegyzékszám: 01-10-044686
nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság
adószám: 12748361-2-42
székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 21-23.
levelezési cím: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 21-23.
e-mail cím: info@paxtv.hu
honlap: https://www.paxtv.hu/
Ügyfélszolgálat és a hibabejelentő elérhetőségei: info@paxtv.hu

III. Szolgáltatási csomagok, Szolgáltatások

„PAX EXTRA” (a továbbiakban: Szolgáltatáscsomag): olyan streaming szolgáltatás, amely használata során a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak teljesítése esetén Felhasználó jogosult HD minőségben, az összeállított teljes műsorkínálatban szereplő egyes tartalmakat (korábbi műsorokat, filmeket), azok elérhetőségi idején belül bármikor megtekinteni, továbbá hozzáfér a PAX TV élőben közvetített (streamelt) műsoraihoz. A Felhasználó a tartalmakról másolatot nem készíthet.

A Szolgáltatások elérhetők a https://play.paxtv.hu/ honlapon („Honlapon”) keresztül.

A Szolgáltatáscsomag igénybevételéhez regisztrációval és az adott csomagra szóló előfizetéssel kell rendelkezni a Felhasználónak, mely előfizetés jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint az esetleges próba-előfizetés idejére nem keletkeztet fizetési kötelezettséget.

A fentiek értelmében a Szolgáltatások igénybevételéhez a regisztrált Felhasználónak a felhasználói fiókjába történő belépést követően elő kell fizetnie. Amennyiben a Felhasználó még nem rendelkezik regisztrációval, abban az esetben először regisztrálnia kell, majd a felhasználói fiókjába történő belépést követően kell előfizetnie.

A PAX TV fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatási csomagokban elérhető aktuális műsorkínálatát bármikor meghatározza vagy megváltoztassa.

IV. Technikai és egyéb feltételek

A Szolgáltatásokat internetes eléréssel rendelkező számítógépen (PC/Mac), valamint Android, iOS operációs rendszerű mobileszközökön (mobiltelefon, tablet) vehető igénybe. Az egyes eszközökön (készülékeken) az egyes Szolgáltatások tartalmi kínálata eltérő lehet, vagyis adott szolgáltatáshoz tartozó tartalmak elérhetősége eszközönként változhat, mely esetekben semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli a PAX TV-t.

A Szolgáltatások használatával Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használatához internet hozzáférés szükséges, és a Szolgáltatások igénybevétele adatforgalmat generál. A hálózati adatforgalomból származó költségek Felhasználót terhelik.

A Szolgáltatások igénybevételének technikai feltételeivel kapcsolatban alapfeltétel a modern webböngészők legfrissebb változatának használata az adott eszközön.

A videószolgáltatás minősége (képfelbontás) alkalmazkodik a Felhasználó által elért internetkapcsolat sebességhez, azaz kisebb sávszélesség esetén kisebb felbontású képet érhetsz el. A Szolgáltatások eléréséhez a mindenkori letöltési sebesség minimumértékének 1 Mbit/s kell lennie, azonban a jobb felhasználói élmény érdekében javasoljuk a 3Mbit/s letöltési sebességet. Amennyiben az internetkapcsolat sebessége az előzőekben előírt értéket nem éri el, a PAX TV nem tud felelősséget vállalni a Szolgáltatások megfelelő működéséért, az ebből adódó minden felelősségét kizárja.

A PAX TV kizárja a felelősségét minden olyan eset kapcsán, amely abból ered, hogy a tárgyi és technikai követelményeket a Felhasználó nem tudja teljesíteni.

A PAX TV bármikor jogosult a Szolgáltatások, illetőleg azok elérése kapcsán technikai változtatásokat bevezetni, a támogatott eszközök körét bővíteni, szűkíteni.

V. A Szolgáltatások igénybevétele

A Szolgáltatás igénybevételének lépései:
 1. A Felhasználó a Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása után és azt követően, hogy megtette a szükséges nyilatkozatokat, regisztrál a Honlapon és létrehozza a felhasználói fiókját;
 2. A Felhasználó kiválasztja a megrendelni kívánt Szolgáltatáscsomagot;
 3. A Felhasználó az „Előfizetés" gombra kattintva kifejezi előfizetési szándékát az adott Szolgáltatáscsomag megvásárlása iránt és átirányításra kerül a fizetési szolgáltató oldalára;
 4. A Felhasználó a fizetési oldalon megadja a fizetéshez szükséges személyes adatait;
 5. A Felhasználó a „fizetés” gombra kattintva bankkártyás vásárlás formájában kiegyenlíti az előfizetés díját és vállalja, hogy az előfizetési időszak alatt a díj automatikusan levonásra kerül a megadott számlájáról;
 6. A PAX TV a megrendeléstől számított legfeljebb 24 órán belül visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre (a vonatkozó kiállított elektronikus számla a Honlap Profil menüjének Számlák almenüjében érhető el);
 7. A Felhasználó a Honlapra bejelentkezve érheti el a kívánt tartalmakat.

VI. Regisztráció

A Felhasználó számára díjmentes a regisztráció.

A felhasználói fiók létrehozására a Honlapon történő közvetlen regisztrációval van lehetőség.

A sikeres regisztráció feltétele a regisztráció során kért felhasználói adatok (e-mail cím, név, használni kívánt jelszó, születési idő) teljeskörű megadása. A hiányos vagy nyilvánvalóan valótlanul megadott adatok esetén a PAX TV jogosult a regisztrációt megtagadni.

Azonos e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni és csak egy felhasználói fiókot lehet létrehozni.

A Felhasználó a regisztrációkor köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni és minden egyéb alkalommal valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni, amikor a Szolgáltatásaink igénybevételével összefüggésben adatok megadása szükséges (pl. fizetés).

A Felhasználó köteles a megadott adatainak változása esetén azokat aktualizálni.

VII. Felhasználó felelőssége

Felhasználó nem jogosult hamis adatok megadásával, megtévesztéssel vagy egyéb nem jogszerű módon felhasználói fiókot létrehozni, vagy bejelentkezni olyan szerverre vagy felhasználói fiókba, amelyre nincs jogosultsága.

A regisztráció, az előfizetés, illetve Szolgáltatásaink igénybevétele során megadott felhasználói adatok (így különösen e-mail cím és jelszó) titkos és biztonságos kezelésével, a Szolgáltatások használatával, így a felhasználói fiókon, illetve felhasználói fiókkal végzett bármely tevékenységgel, magatartással kapcsolatban teljes körű felelősség terheli a Felhasználót.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a felhasználói adatokkal való visszaéléssel, a Szolgáltatások használatával, illetve a téves, pontatlan hamis/valótlan, vagy hiányos adatszolgáltatásodból (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós, illetve harmadik személyhez tartozó bármely adat feltüntetése) eredő, általa vagy bármely harmadik személy által elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár esetén a PAX TV teljes mértékben kizárja a felelősségét.

A Szolgáltatások használatával Felhasználó kötelezi magát, hogy Szolgáltatásainkat kizárólag a jogszabályok és a jelen Felhasználási feltételekben foglalt szerződéses feltételek szerint használja. Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatások megjelenését, működését illetéklenül módosítani, illetve bármilyen módon beavatkozni, vagy megzavarnia a Szolgáltatások, az azokat működtető szerverek, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá nem hagyhatja figyelmen kívül a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó előírásokat vagy bármely szabályzatban, egyéb feltételekben foglaltakat. A Szolgáltatások jogszerű, illetve rendeltetésszerű működésének megsértése, illetve az erre vonatkozó kísérlet jogi felelősségre vonást vonhat maga után.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a 18. életévét be nem töltött Felhasználók önálló regisztrációját a Szolgáltatásunk nem engedélyezi. A megadott adatok valóságtartalmáért semmiféle felelősséget nem vállalunk, nem vizsgáljuk a Felhasználók személyazonosságát.

Jogosultak vagyunk a tartalmakat tartalomvédelem (DRM), illetve geofiltering/geoblocking technológia alkalmazása mellett elérhetővé vagy elérhetetlenné tenni.

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló 2017/1128 számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján biztosítjuk, hogy amennyiben a Felhasználó ideiglenesen tartózkodik egy európai uniós tagállamban, ugyanúgy hozzáférjen a jelen Felhasználási Feltételek tárgyát képező lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatáshoz és azt ugyanúgy igénybe vehesse mint Magyarországon, többek között azáltal, hogy hozzáférést biztosítunk ugyanahhoz a tartalomhoz, ugyanolyan típusú és számú eszközzel, ugyanolyan funkcionalitások mellett. Szolgáltatásaink használatával Felhasználó tudomásul veszi, hogy jogosultak vagyunk a Felhasználó lakóhelye szerinti tagállam ellenőrzésére a Rendelet 5. cikkében foglaltak betartásával.

VIII. Előfizetés, fizetési feltételek

A Szolgáltatáscsomag tartalmainak eléréséhez a regisztráció és a felhasználói fiókba történő belépés mellett külön előfizetésre vonatkozó jogviszony létesítése és az ehhez kapcsolódó – a Honlapon feltüntetett – előfizetési díj előzetes megfizetése szükséges, ide nem értve az esetleges próba-előfizetés időtartamát.

A Szolgáltatásokra előfizetni és azokat igénybe venni, kizárólag 18. életévét betöltött személyek jogosultak.

Az előfizetés feltétele, hogy a Felhasználó megadja a bankkártya adataidat az általunk megbízott fizetési rendszer szolgáltatónak. A megadott bankkártya adatok a szokásos gyakorlatnak megfelelően ellenőrzésre kerülnek.

Az előfizetés fordulónapja havi előfizetés esetén az előfizetés kezdetének napjára tekintettel (számának megfelelő) meghatározott nap a hónapban. Ha ilyen nap nincs minden hónapban, akkor a fordulónap ezen hónapokban az adott hónap utolsó napja. Éves előfizetés esetén az előfizetés fordulónapja az előfizetés kezdetének napjára tekintettel (hónapjának és számának megfelelő) meghatározott nap az évben. Ha nincs ilyen nap minden évben, akkor a fordulónap ezen években az adott hónap utolsó napja.

A PAX TV fenntartja magának a jogot, hogy az előfizetési díjat egyoldalúan állapítsa meg és időről-időre egyoldalúan módosíthatja, azonban a díjakban bekövetkezett változtatások csak 30 nappal azután lépnek hatályba, hogy azokról a Felhasználó e-mail címére értesítés lett kiküldve.

Amennyiben az előfizetés lemondása nem történik meg az előfizetés fordulónapját megelőzően legalább 1 nappal, abban az esetben a következő előfizetési időszakhoz tartozó előfizetési díj felszámításra kerül.

Az előfizetési díj a mindenkori adóval megnövelt teljes összegeként kerül feltüntetésre, amely az előfizetési időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

A Szolgáltatások igénybevétele esetén Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az előfizetési díj összegével az általunk megbízott szolgáltató a bankszámláját határozatlan idejű előfizetése kezdetének napján, valamint ezt követően előfizetési konstrukciódhoz kapcsolódó gyakorisággal fordulónaponként automatikusan megterhelje, mindaddig, amíg Felhasználó előfizetői szerződése meg nem szűnik.

A Szolgáltatások használatát kizárólag visszaigazolt sikeres fizetési tranzakció esetén biztosítjuk. Amennyiben sikertelen fizetési tranzakció kerül visszaigazolásra, a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatások igénybevételére.

A bankkártya adatokat a fizetési rendszer szolgáltató ellenőrzi és kezeli, a PAX TV azokat nem éri el és nem is tárolja.

IX. A szolgáltatás igénybevételének korlátai

A szolgáltatás igénybevételének szerzői jogi korlátai

A Szolgáltatásokban közzétett valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, amely a jogi védelem jogosultjának szellemi alkotását képezi a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint.

A Szolgáltatások bármely tartalmának (ideértve különösen a Szolgáltatásokban található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videó anyag vagy ezek állóképei) illegális letöltése, másolása, többszörözése, nyilvánossághoz közvetítése, avagy azok bármely egyéb módon történő jogellenes felhasználása a hatályos jogszabályok szerint bűncselekménynek minősül.

A Szolgáltatások, illetve annak tartalmainak kizárólag a magánjellegű, fogyasztónak minősülő természetes személyek általi jelen Felhasználási Feltételekben engedélyezett használatához járul hozzá a PAX TV, bármiféle kereskedelmi, üzleti célú, vagy bármely olyan felhasználáshoz, amely jövedelemszerzés célját közvetlenül vagy közvetve szolgálja, illetve nyilvános felhasználáshoz az előzetes, írásbeli hozzájárulásunk szükséges. Az engedély megadásáról, megtagadásáról, visszavonásáról és az engedély további feltételeiről a PAX TV egyedileg, saját hatáskörében jogosult dönteni.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során nem sértheti a mindenkor hatályos szerzői jogi törvény előírásait. A Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői jogok megsértésének polgári és büntető jogi következményei lehetnek.

A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatások forráskódjával kapcsolatos semmilyen műveletre.

X. Kiskorúak

A Szolgáltatáson belül előfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek nem megfelelőek a kiskorúak számára. A Szolgáltatást a kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és belegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő-e vagy sem.

XI. Szolgáltatói szavatosság és felelősség

A PAX TV nem szavatolja, hogy a Szolgáltatásokba történő belépés, a Szolgáltatások letöltése, vagy használata mindenkor zavartalan, megszakítás- és hibamentes lesz, úgyszintén nem szavatoljuk, hogy bármely, a Szolgáltatásokon megjelenő, vagy az ezeken keresztül elérhető anyag mindenkor hiba, vírus, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz, továbbá nem vállal felelősséget az internetkapcsolat és hálózat minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás-kimaradásért, valamint a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói eszközökben előforduló hibákért.

A PAX TV kizárja a felelősséget bármilyen a Szolgáltatásokból eredő közvetlen és közvetett károkért, valamint a Szolgáltatás elérhetetlenségéből, letöltéséből, használatából vagy egyéb eseményből eredő károkért. Felhasználó ennek tudatában vállalja, hogy a Szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére használja.

Az esetleges Szolgáltatás szünetelés esetén a PAX TV minden tőle telhető lépést megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de nem vállal szavatosságot a helyreállítás tekintetében.

A Szolgáltatásokban található külső hivatkozások (pl. bannerek, layerek) követésével letöltött tartalom nem áll a PAX TV befolyásunk alatt, így az azokra történő kattintásból eredő bármilyen kárért való felelőssége kizárt. Ilyen tartalmakra kattintással, Felhasználó más szolgáltatók oldalaira kerül át, mely oldalak nem állnak a PAX TV ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalakért, illetve az ezen oldalak látogatása kapcsán esetlegesen keletkezett bárminemű kárért PAX TV a felelősségét kizárja.

XII. Szolgáltatások szünetelése

PAX TV jogosult a Szolgáltatások, illetve a Honlap karbantartása érdekében a Szolgáltatások, illetve a Honlap elérését, illetve használatát ideiglenesen szüneteltetni, amely esetben nem jár kártérítés és Felhasználó nem élhet díj-visszatérítési igénnyel a Szolgáltatások karbantartása céljából szükséges kimaradások időtartamára.

PAX TV kizárja a felelősségét a vis maior események miatti hibákért, illetve a Szolgáltatások során felmerülő minden olyan hibákért, amelyek harmadik fél által nyújtott szolgáltatás téves működéséből vagy az Felhasználó érdekkörödben felmerülő hibából következik be, ebben az esetben a Szolgáltatások szünetelése esetén a szünetelés időtartama alatt az igénybevétel korlátozására történő hivatkozással kártérítési vagy díjvisszafizetési igénnyel a Felhasználó nem élhet.

PAX TV nem felel különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben:

 • internet/mobilszolgáltatód által okozott kimaradás vagy technikai hiba;
 • a Szolgáltatások használatához igénybe vett készüléken ejtett, gyártó által megtiltott módosítások miatti kiesés;
 • harmadik fél által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek);
 • bármely olyan esemény vagy történés, amely a PAX TV-től függetlenül következik be, és amelyet megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal sem tud, és amely a vállalt kötelezettsége teljesítését korlátozza vagy lehetetlenné teszi (pl. tűz, árvíz, háború, járvány, sztrájk stb).

A nem támogatott eszközön fellépő problémák esetén a PAX TV felelőssége kizárt.

XIII. A Szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megszűnése, módosítása

PAX TV fenntartja magának a jogot arra, hogy a már teljesített előfizetési díj visszafizetése nélkül a Felhasználó regisztrációját és felhasználói fiókját törölje, bármely Szolgáltatáshoz való hozzáférést korlátozza, vagy a Felhasználó előfizetését azonnali hatállyal megszüntesse, amennyiben Felhasználó valótlan adatot szolgáltat vagy a szükséges adatokat hiányosan adja meg, illetve a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt bármely előírást megsérti, valamint ha a Szolgáltatásokat visszaélésszerűen használja vagy bármilyen más visszaélést, jogsértést követ el.

Felhasználó a regisztrációt követően bármikor kérheti a felhasználói fiókjának törlését és Felhasználó előfizetése megszűntetésre kerül azzal, hogy a már kifizetett előfizetési díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

Az előfizetés lemondásának felelőssége a Felhasználót terheli, amennyiben ezt Felhasználó nem teszi meg a megfelelő módon és időben, a PAX TV minden felelősségét kizárja az előfizetési díj levonásával kapcsolatban.

A Szolgáltatásainkra vonatkozó jogviszony létesítésével Felhasználó kijelenti és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a Szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés teljesítését, azaz a tartalmak elérhetővé tételét a PAX TV azonnal kezdje meg, mellyel egyidejűleg Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően Felhasználó elveszíti az indokolás nélküli elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja szerint.

XIV. A Szolgáltatások karbantartása

A PAX TV a Szolgáltatásokat a saját döntési jogkörében, az általa meghatározottak szerint tartja karban és frissítjük.

XV. Panaszkezelés

A PAX TV ügyfélszolgálata elérhető az info@paxtv.hu e-mail címen.

Az ügyfélszolgálat a Felhasználó kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál. A beérkezett panaszt 30 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről elektronikus levélben, a regisztráció során megadott e-mail címen értesítjük a Felhasználót.

A felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a békéltető testület eljárását kezdeményezheti a Felhasználó. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10., telefonszám: +36 (1) 488-2131, telefax: +36 (1) 488-2186, e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu. A magyarországi vitarendezési testületek listája elérhető a következő linken: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

A Felhasználó jogosult továbbá az alábbi link alatt található online vitarendezési fórumot is használni a vitáskérdéseinek rendezése céljából: https://ec.europa.eu/consumers/odr. A felmerült panaszokkal továbbá az Európai Fogyasztói Központhoz (levelezési cím: Igazságügyi Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ; 1357 Budapest Pf. 2., telefonszám: + 36 (1) 896-7747, e-mail cím: info@magyarefk.hu ) fordulhat.

A Felhasználó és a PAX TV a vitákat megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, a vitát az illetékes magyarországi rendes bíróság rendezi.

XVI. Irányadó jog

A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet.

Kelt: Budapest, 2023. 12. 01.

PAX

2023 paxtv.hu

Készítette az alphapro.hu

Simplepay